ll
lr
Học Sinh
ll
lr
Giáo Viên
Đội ngũ giáo viên Trường THCS - THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ

Giáo viên cơ hữu: tốt nghiệp Đại học, Đại học Sư phạm loại khá, giỏi; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết, thấm nhuần nội dung giáo dục Việt Nam, nắm vững phương pháp dạy học quốc tế.
ll
lr
Phụ Huynh
Phụ huynh học sinh Trường THCS - THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ

Gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội có sự tác động vô cùng to lớn đến việc giáo dục thế hệ trẻ.
ll
lr
CÁC KHÓA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH
l
l